Om ni har frågor gällande avin, avgifter eller hyror ber vi er kontakta Simpleko via Kundportalen.

Telefon: 018-660160 måndag-fredag 9-12

Mail:  

 

Avgifter:

Varmförråd: 200kr/månad

Kallförråd: 150kr/månad

Förråd i trapphus: 300 kr/månad

Parkering: 260kr/månad

Parkering med laddstolpe: 325 kr/månad
Laddstolparna sköts av eWays. Om du stått i laddstolpekö och erbjudits en plats; kontakta  så får du bostadsrättsföreningens lösenord för att anmäla dig som kund hos eWays.