Om ni har frågor gällande avin, avgifter eller hyror ber vi er kontakta Simpleko via Kundportalen.

Telefon: 018-660160 måndag-fredag 9-12

Mail:  

 

Avgifter:

Varmförråd: 200kr/månad

Kallförråd: 150kr/månad

Parkering: 200kr/månad

Parkering med motorvärmare: 250kr/månad