Förråd

Inom föreningen har vi i nuläget 95 förråd som är uppdelade i varmförråd och kallförråd. Då vi har 179 lägenheter i vårt område så innebär detta ett underskott av förråd i förhållande till antal lägenheter. Är du intresserad av ett förråd, anmäl dig här nedan så meddelar vi dig när det finns ett förråd ledigt.

Du kan även maila direkt till styrelsen