Nästan all information som står i lägenhetspärmen finns även här på hemsidan.
På hemsidan hittar du även kompletterande information, länkar och nyheter.

Förvara lägenhetspärmen väl
Pärmen tillhör lägenheten, vilket innebär att vid överlåtelse av lägenheten skall pärmen lämnas över till den nya medlemmen.
Förnya blad när nya har tryckts upp av föreningen.

Ventilation-fläktfunktioner.pdf

Ventilation-fläkt panelöversikt.pdf

Bruksanvisning-Spirit-K2.pdf

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt