Beställ nyckel

Här kan du beställa ny nyckel till lägenhetsdörren (om du har en hemmanyckel med blå fattning), bommarna för att köra in på gårdarna samt barnvagnsrummet till självkostnadspris. Uthämtning sker hos Tyresö Låsservice AB.
Du behöver få en rekvisition från styrelsen som du måste ha med till Tyresö Lås för att få ut nyckeln.
Övriga nycklar administreras ej av föreningen och de kan du beställa själv via valfri låsfirma.

Pris per nyckel: 255kr