Sopsortering

  • Restavfall - vanliga sopor blöjor, m.m.
  • Matavfall - rester, kaffesump, ben mm. 
  • Pappersinsamling - Alla typer av papper, wellpapp m.m. Tänk på att vika ihop papperskartongerna väl innan ni stoppar dem i kärlen.
  • Ofärgat glas - Glas som är vitt el. ofärgat. Kom ihåg att ta av metallock och korkar på flaskor och släng dem i Metallkärlet.
  • Färgat glas - Glas som är färgat.
  • Plast - Olika plastförpackningar. T.ex. smörföpackningar m.m. (du behöver inte ta bort pappret på plastförpackningar)
  • Metall - Kärl för olika metaller. T.ex konservburkar, sprayflaskor och burklock.

 

Dock ej elektronik/elapparater, dessa ska till Kretsloppscentralen/ÅVC https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/lamna/kretsloppscentraler/  

OBS! Tänk på att förpackningar ska vara väl ursköljda innan ni kastar dem i sorteringen!

Felaktig hantering dvs grovsopor som ställs i soprummen eller stora kartonger som inte viks ihop korrekt debiteras den som utfört den felaktiga hanteringen med en straffavgift om 1500 kr. Kostnaden kommer på avi från Simpleko. 

 

 

 

 

För mera info se:

http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/Sidor/default.aspx