Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

 • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
 • Byte av ytterdörr
 • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
 • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.
 • Glasa in balkongen. Bygglov måste sökas och kostar ca 6000kr som bekostas av den boende.

Kontakta styrelsen för att ansöka om tillstånd att renovera. 

 

Detta får du inte göra

 • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
 • Byta fläkt
 • Täcka igen ventilation
 • Byta element
 • Ändra fönster
 • Måla uteplatserna/staketen (det ska vara enhetligt med resterande uteplatser)

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd