Utemiljön i brf Snöstjärnan sköts för närvarande av Assars Trädgårdstjänst. På sommaren sker mycket av arbetet enligt avtal såsom ogräsrensning, buskageansning och gräsklippning. 

Vad gäller snöröjningen sker allt enligt avrop. Det betyder att vi i styrelsen beställer snöröjning, skottning och sandning från gång till gång baserat på väderleksrapporterna. Varför gör vi då på detta omständiga vis? Varför inte bara låta snöröjarna ordna med det där enligt sina riktlinjer? Jo, av ekonomiska skäl.
Ett utryck från snöröjarna med maskinell skottning, manuell skottning och sandning kostar över 10.000 kr. På jourtid ofta det dubbla. I de flesta snöröjaravtal står det att de kommer ut och röjer när snön nått över 5 cm på marken. Detta innebär att när det snöar i flera dagar kan det lät bli 1-2 utryckningar per dygn. Då kan man räkna efter själv och se att det inte är ekonomiskt hållbart.
Brf Snöstjärnan, och många föreningar med oss, måste välja hur vi ska disponera våra ekonomiska medel och då kan vi inte röja snö varje gång den nått 5 cm på marken. Vi har därför valt att ha snöröjning på avrop. Vi hoppas att ni förstår varför vi valt att göra såhär och att ni kan ha överseende med de dagar då vi inte har asfaltsrena gångvägar på vintern.