Hej medlemmar och boende i Snöstjärnan!

På grund av dålig skötsel och därmed ökade kostnader har styrelsen tidigare informerat om förestående stängning av grovsoprummet. Den 17/1 2020 kommer grovsoprummet stängas och nyttjas på annat sätt. Styrelsen har för avsikt att tillhandahålla containrar med jämna mellanrum över året. Övrig tid hänvisar man till Kretsloppcentralen i Älta industriområde. 

Väl mött //Styrelsen

Sent omsider publiceras så ännu ett infoblad inför jul, snö, modd och årsstämma! 

Väl mött, styrelsen genom Fia

Kära grannar,

som många uppmärksammat har parkeringstillstånden en giltighetstid till och med 31/7 2019. Styrelsen hälsar och meddelar att vi kan bortse från denna giltighetstid. Parkeringstillstånden gäller "för evigt".

Med vänlig hälsning, Styrelsen genom Fia

Kära grannar!

Sent omsider kommer nu Snöstjärnenytt från Maj 2019. Det finns under Nyheter och Snöstjärnenytt. I nyhetsbladet finner ni också kontaktuppgifter till styrelse, teknisk och administrativ förvaltning. 

Vi ser fram emot en skön semester och önskar er en riktigt Glad Sommar!!