Hej! 
Nedgrävning av sopkärl är i full gång! Tyvärr måste vi senarelägga utdelning av påshållare pga leveranser. 
den 4/9 delar vi INTE ut påshållare

den 7/9 delar vi ut påshållare 19-21:00 i vändplan Lillvägen 34. Ytterligare en tid kommer publiceras men inte i denna nyhet. 
Med vänlig hälsning, Fia 

Hej alla!

pga förseningar i materialleverans kommer hissen på Vinkelhaksvägen 7 påbörjas 3 oktober och planerat avslut blir 28 oktober. Två veckors försening, alltså. 
Med vänlig hälsning, Fia

Hej!

laddstolparna levereras, och arbete påbörjas, vecka 37 vilket är en korrigering från tidigare, vecka 33. Ni som står på låneplatser står kvar, ni som backat kvarstår backade. 
Tack för er uppmärksamhet! 
//med vänliga hälsningar, Fia

Hej kära Snöstjärnor!

Under gårdagskvällen höll styrelsen sitt första möte sedan sommaruppehållet. Mycket är på gång inom en snar framtid och många ärenden diskuterades. Nedan ser ni, i stora drag, det som diskuterades och beslutades! 

  • Vecka 34/35, alltså i slutet av augusti, påbörjas arbetet med nedgrävda sopkärl. Detta är en installation som upphandlats under våren och som grundar sig i en motion som inkom till stämman 2020. Föreningen kommer att ha två platser på området med två kärl på vardera ställe. Det ena för sk blötsopor och det andra för matavfall. Den ena placeras utanför sophuset på röda gården och det andra bakom sophuset på blåa gården mot Lillvägen till. Man kommer att öppna luckorna med sin lägenhetstagg. Varje lägenhet kommer att få en påshållare för matavfallspåse och dessa delas ut 4/9 9-11 samt 7/9 19-21 utanför Lillvägen 34 i vändplan Lillvägen. Styrelsen genomför installation med nedgrävda sopkärl för att komma ner i sophanteringskostnader samt för att separera matavfall från blötsopor. Detta är en insats för miljön och framgent kommer kommuner runtom kräva liknande installationer. Påsar för matavfall kan hämtas på ICA och Coop i Älta samt på biblioteket och på Kretsloppscentralen i Örkroken. På Kretsloppscentralen kan man också hämta påshållare om man inte har möjligt att komma till Lillvägen 34 på någon av de två tillfällen som tidigare nämnts. Läs mer här; https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/sophamtning/matavfall/
  • I mitten av augusti kommer installationen av laddstolpar istället för motorvärmare påbörjas på Vinkelhaksvägen på parkeringsplatsen ned mot Solvägen. De bilar som parkerar mot häcken kommer att få låneplatser i föreningen under arbetstiden (1-2 veckor). De som parkerar mot Vinkelhaksvägen kommer att behöva backa sina bilar ca en meter under arbetstiden. Ni som berörs kommer att bli aviserade separat. Laddstolparna kommer, med en annan kabel som köpes av bilinnehavaren, att kunna användas även som motorvärmare. Elförbrukningen står du själv för utöver din parkeringsavgift. Önskar man en laddstolpe går det bra att redan nu ställa sig i en sådan kö i kundportalen Simpleko. Kön har redan börjat fyllas på så är du intresserad av en laddstolpe, ta chansen att få en av de första! 
  • För att delvis finansiera laddstolpar och nya parkeringsplatser samt för att möta ökade kostnader kommer parkeringsavgifterna att höjas under hösten med start 1/11. De avgifter vi betalar idag är av den lägre nivån och de kommer höjas. De som laddar elbilar på laddstolparna kommer dessutom att debiteras sin elförbrukning separat. Avgifterna beslutas och informeras om under september/oktober. 
  • I slutet av augusti kommer också renoveringen av hissarna på Lillvägen 7 respektive Vinkelhaksvägen 7 påbörjas. Ni som berörs är aviserade separat i era brevlådor och vi andra gläds åt att underhåll och modernisering i föreningens fastigheter alltjämt planeras, och genomförs!
  • 22/8 planerar Johanneshovs plåt att genomföra målning av plåttak ovanpå balkongerna för våra 4rok som har egen ingång från markplan. Ni som berörs är aviserade separat sedan tidigare men se detta som en påminnelse att arbetet snart kommer igång! 
  • Vi gick igenom de tvättider som använts under 2022 juni och kunde notera att ett antal lägenheter tvättat mellan 12-26 gånger på en månad. Styrelsen har minskat antalet möjliga tvättider på en vecka för varje enskild lägenhet och emotser resultatet. Vi hoppas att förbrukningen av el, värme och tvättmedel ska minska samt att det ska bli lättare för boende att få en tvättid inom en rimlig tid. Som det varit nu har det varit oerhört svårt att boka tvättider i ett par portar och vi hoppas, som sagt, att detta ska bli bättre. Vi diskuterade också att endast ha möjlighet till en bokning per lägenhet samtidigt för att ytterligare få fler lediga tider med kortare varsel. Att planera 8-10 tider i taget är helt enkelt inte rimligt. Som passus kan tilläggas att föreningen betalar en kvarts miljon om året för tvättmedel och påfyllning av detsamma i våra tvättstugor. Även detta kan komma att ändras till att var och en får medta och dosera sitt eget tvätt-/sköljmedel som i de flesta andra tvättstugor. Om detta återkommer vi framöver. 
  • Räkenskapsåret 2021-2022 går, som augusti slut mot sin ände. Vi går mot ett plus-resultat trots kraftigt ökade priser på framför allt el och vatten. Detta beror på en sund ekonomi i balans där underhållsarbeten och nyinvesteringar planeras och genomförs med eftertänksamhet och i en välgenomtänkt prioriteringsordning. Detta samtidigt som vi tar höjd och parerar plötsliga händelser i den dagliga driften. Vår kassör i styrelsen befarar inga avgiftshöjningar på bostadsrättsavgifterna i nuläget trots det osäkra, ekonomiska läget vilket känns oerhört glädjande! Vi håller tummarna att detta inte ska behöva bli nödvändigt framöver heller. 

Sammanfattningsvis, installation av laddstolpar, nedgrävda sopkärl, hissrenovering, målning av plåttak, ny utemiljöentreprenör, och en ekonomi i balans är de glädjeämnen vi tar med oss från gårdagens möte! 

Med vänlig hälsning, Fia och hela styrelsen

Ordförande brf Snöstjärnan