God morgon! Då har sandsopningen dragit igång! Glöm inte att det är längs Vinkelhaksvägen man parkerar idag och längs Lillvägen imorgon! 
Med vänlig hälsning, styrelsen

Hej!

Pga det snöiga vädret är grussopning uppskjuten med exakt 7 dygn. Samma gator, samma veckodagar men nästa vecka. Detta innebär onsdag 13/4 Lillvägen och torsdag 14/4 Vinkelhaksvägen (ja, Skärtorsdagen)

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen 

Hej,

Noterades i morse två unga män som ”kontrollerade” cykellås på cyklar parkerade på gröna gården. 
Lås in era cyklar i avsedda cykelrum. 
Med vänlig hälsning, Styrelsen 

Hej! 

Från och med nästa vecka kommer Energiprojekt byta filter och serva våra fläktar! De aviserar i våra brevlådor men jag ville meddela er detta här också.

Med vänlig hälsningar, Fia

Hej!

Tack till alla er som deltog på årsstämman förra veckan! När stämmoprotokollet är fastställt och justerat delas det ut tillsammans med ett informationsblad till samtliga i föreningen. 

Styrelsen består nu av

Fia Börjesson (ordförande)

Ulf Hansen (kassör)

Andreas Engström (ledamot)

Irena Karlsson (ledamot)

Ingalill Järvin-Hahn (suppleant) 

Lennart Sandebjer (suppleant)

Sofia Myhrman (suppleant) 

 

Med vänlig hälsning, styrelsen genom Fia