Kära medlemmar i Brf Snöstjärnan!


Under de senaste 15 åren har Konsumentprisindex (KPI) ökat med 28% och samtidigt har års-avgifterna för våra bostadsrätter varit oförändrade. KPI står för den allmänna kostnadsökningen i Sverige.
Vi känner alla till att kostnaderna för el har ökat väldigt mycket. Kostnaden för vatten har också ökat en hel del (år 2022 med 10% och år 2023 med ytterligare 20%). Fjärrvärme- och avfalls-kostnaderna har ökat i varierande grad under åren. Kostnaderna för tvättstugor, förvaltning, tek-nisk såväl som ekonomisk, utgör inga undantag.
Nu står vi inför omsättning av våra lån i föreningen inom en dryg ettårsperiod och räntekostna-den för dessa kommer därmed öka dramatiskt. Det blir en mycket stor kostnadsskillnad från da-gens nivå på räntorna.


För att möta dessa ökade utgifter, hålla ekonomin i balans och inte behöva prioritera bort nöd-vändigt underhåll och återinvesteringar behöver vi höja avgifterna för bostadsrätterna. En höj-ning på 10% fr o m den 1 juni 2023 är moderat och bedöms nödvändig för att bibehålla före-ningens förhållandevis stabila ekonomi och goda likviditet. Förhoppningen är att räntorna relativt snart ska nått en maximal nivå och därefter återigen minskar. Om detta vet vi dock ingenting sä-kert. Hur räntorna faller ut i verkligheten kan vi endast avvakta och se. Detta gäller även andra kostnader som kan komma att öka fortsatt såsom vatten, el, fjärrvärme, avfall m m. Vi får återkomma allteftersom med besked.

Utöver avgiftshöjningen som berör oss alla på ett direkt sätt önskar styrelsen att vi tillsammans hjälps åt att hålla nere gemensamma kostnader. Detta innefattar att inte tvätta enstaka plagg i tvättmaskinerna om det inte är nödvändigt. Tvätta inte oftare än nödvändigt. Öppna inte fönster i allmänna utrymmen eller låt porten stå öppen, då jobbar elementen hårdare och kostnaderna ökar. Hantera våra gemensamma maskiner i tvätt-utrymmen med varsamhet, detta gäller också den ventilationsfläkt med tillbehör som sitter i samtliga lägenheter. Diska inte halvtomma diskmaskiner, låt inte kranen stå och spola i kök/bad-rum osv. Fastighetsskötaren går nu runt och plockar rent i våra soprum för att nollställa. Därefter behöver vi, även här, hjälpas åt att hålla rent. Felaktigt hanterade sopor som ställs in i soprum-men, nedskräpning som kräver åtgärd från städbolag m m kostar stora summor pengar och det är vi som behöver stå för dessa kostnader. "Föreningen" är vi tillsammans! "Föreningen betalar" betyder att vi alla tillsammans står för kostnaden!


Det finns många bäckar små där vi kan hjälpas åt att spara för att undvika framtida avgiftshöj-ningar utöver den vi behöver genomföra fr o m 2023-06-01.
Gällande hyresnivån på hyresrätterna förhandlas dessa separat varje år och styrelsen kommer självklart motivera för förhandlingsparterna vad vi önskar för detta år.


Med vänlig hälsning
Fia Börjesson, styrelsens ordförande 
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Snöstjärnan

Hej!

Vi vill varna för att kommande två dygn kan bli lite stökigt i området. Vi har valt att avvakta plogning tills snöstormen är över. Detta för att undvika flertalet plogvallar på varandra samt för att spara åtminstone en plogning som riskerar att bli ogjord efter bara någon timme. Snöröjning är dyrt och vi hoppas att vår sparåtgärd inte orsakar er något stort besvär. Den mängd snö som ska komma ska inte vara något i hästväg så vi väljer som sagt att röja om 1-2 dygn. 

tack för er förståelse och för att ni också ser det som viktigt att, i dessa tider, spara där det går. 
Med vänlig hälsning, Fia med styrelsen 

OBS!

Vi har en akut vattenläcka i undercentralen. Detta innebär att varmvattnet stängs av kl 12:00 idag 21/2! Arbetet beräknas pågå ca 2h men vi återkommer här på hemsidan så fort det är färdigt! 

Glöm inte att prenumerera på nyhetsbrev från snostjarnan.se för att alltid få uppdaterad information! 

Hej!

En trist påminnelse kommer här från styrelsen. 

 

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att låna ut tvättstugan till utomstående. Tvättstugan är till för hyres- och bostadsrättsinnehavare, ingen annan. Skulle ett sådant beteende förekomma kommer tillgången till tvättstugan upphöra under en tidsperiod för den hyres/bostadsrätten som är utlånande. 

Med vänlig hälsning, Styrelsen brf Snöstjärnan genom Fia 

Hej!

Ni som vill använda motorvärmare på laddstolparna som motorvärmare och har adapter för det kan införskaffa vilken IP44-klassad timer som helst på typ Clas Ohlson och använda. Ni kan också få laddstolpen programmerad av företaget men då dröjer det samt blir inte flexibelt beroende på hur/när ni vill ha bilen varm. En extern timer som införskaffas gör att ni kan komma igång redan nu med värmning! Detta förutsatt att ni skapat konto hos Eways och införskaffat korrekt adapter. 
Information från Eways är på väg ut i brevlådorna inom kort till er som inte kommit igång nu men vill så göra!

Med vänlig hälsning, Fia

ordf styrelse Brf Snöstjärnan