Hej!

Asfalteringsarbetet är klart och parkeringsplatserna är utökade och klara. Det innebär att alla som evakuerats under arbetet nu kan ställa tillbaka sina bilar på respektive ordinarie plats. Tack för ert samarbete!

Mvh Styrelsen genom Fia

Hej!

I nyhetsbrevet skrev jag att vi skulle återkoppla efter varje styrelsemöte. Här kommer således månadens återkoppling!

 • Föreningen tillämpar avflyttningskontroll. Ni kan läsa mer om det här. Dessa utförs av Magnus Saxenbrink och han har ett par på gång inför eventuell framtida försäljning. 
 • Fastighetsskötaren har anmält att det ligger många cigarettfimpar nedanför vissa balkonger. Detta måste upphöra och styrelsen kommer informera i det trapphus det berör att det är otillåtet att kasta ut brinnande (eller släckta) fimpar från balkonger.
 • Batterierna i samtliga brandvarnare i samtliga trapphus är utbytta i förebyggande syfte. Vissa har dock larmat högt för att batteri var på väg att ta slut. 
 • Det finns avställda fordon på ett par parkeringsplatser i föreningen och dessa kommer bli kontaktade för att ställa på sin fordon alternativt avlägsna dessa. 
 • Priserna för el, värme och vatten har ökat markant. El med så mycket som 40%. Föreningens ekonomi är fortsatt god men vi behöver vara vaksamma på prishöjningar när vi gör investeringar framöver. 
 • Ett av föreningens lån ska omsättas i maj och vi diskuterade storlek på amorteringen. 
 • Nedgrävda kärl för mat- respektive restavfall är under projektering och två platser är utvalda i samråd med företaget som levererar kärlen. 
 • Asfalteringsarbete pågår i enlighet med utbyggnationen av parkeringsplatserna. Arbetet fortlöper väl. 
 • Tack vare styrelsen tidigare arbete med att omvandla barnvagnsrum till förråd så har vi nu en kö med endast en boende för förråd! Tidigare var kötiden för förråd cirka 2 år!
 • I höst byts ytterligare två hissar ut. Det gäller Lillvägen 7 vecka 35-38 och Vinkelhaksvägen 7 vecka 38-41. Tiderna är preliminära men detta är föreliggande plan med den fakta vi har idag. Arbetet beräknas ta fyra veckor och avisering kommer ske tydligt när vi närmar oss. 
 • 7 Maj kommer en container för grovsopor ställas upp i Lillvägens vändplan och den kommer vara öppen 10:00-15:00. Samtidigt grillar styrelsen korv och bjuder in till samtal och umgänge! Avisering kring detta kommer i helgen i portar och på soprum.
 • Det är fula märken i flera trapphus och framför allt ett. Detta beror på däckmärken från cyklar. Det är förstås fullständigt oacceptabelt att köra upp sin cykel på väggen och ni som vet med er att ni kan ha direkt eller indirekt ansvar för detta kan komma att kontaktas. Trapphusen behöver generellt en uppfräschning och två i styrelsen kommer ta in offerter på ett sådant projekt. 

 

Detta var allt vi kan delge för nu och hoppas att ni tyckte detta var ett bra sätt att delge er vad vi gör just för tillfället! 

Med vänlig hälsning, styrelsen genom Fia 

Hej!

Nordiska inglasningar har lämnat reklamblad i våra brevlådor vid två tillfällen (senast idag) och även stått med bilen i området. Styrelsen vill informera om att vi som förening inte har något samarbete med Nordiska inglasningar. Var och en är förstås välkommen att ingå avtal med dem men vi vill vara tydliga med att styrelsen inte bjudit in dem eller godkänt någon förfrågan från dem. Vi har således ingenting med priser eller överenskommelser mellan Nordiska inglasningar och boende att göra. 

Med vänlig hälsning, styrelsen genom Fia 

Hej! 

Nu är årets stämmoprotokoll publicerat! Dels här men också under "Mitt boende" och "Föreningsstämma". 

Imorgon den 19 april påbörjas arbetet med utökning av parkeringsplatser. Första området är längst ner på Vinkelhaksvägen på hussidan och det är asfalteringen som startar. Uppstår några problem eller ni har frågor kontaktar ni som vanligt  Föredrar ni att ringa nås Magnus på telefon 08-602 37 25 

Med vänlig hälsning, styrelsen genom Fia 

 

Hej,

det inkommer ett par mail under gårdagen och dagen idag där boende fått parkeringsböter. Detta pga att de parkerat på Solvägen under grussopningen. Vi i styrelsen vill ta tillfälle att adressera detta på hemsidan. 
För det första, det är oerhört tråkigt att man blivit bötfälld! En bot är jättetråkiga pengar och det är hemskt rent ut sagt att få en bot. 
Styrelsen vill dock påpeka följande; ingenstans har styrelsen hänvisat parkerande bilar till Solvägen. Vi har skrivit både på lappen i porten och i nyhetsbrevet att Lillvägen respektive Vinkelhaksvägen ska sopas och att man under tiden kan parkera längs vägen på gatan som ej sopas. Vi har också upplåtit gästparkeringarna kostnadsfritt under dessa två dagar. Solvägen är kommunens mark och Brf Snöstjärnan har inga mandat här att vare sig hindra bötfällning eller skriva av böter. 


Med det sagt vill vi återigen beklaga böter och det inträffade.

Vi önskar alla en glad påsk och en trevlig helg!