Snöstjärnenytt

Sent omsider publiceras så ännu ett infoblad inför jul, snö, modd och årsstämma! 

Väl mött, styrelsen genom Fia