Grovsoprummet stängs!

Hej medlemmar och boende i Snöstjärnan!

På grund av dålig skötsel och därmed ökade kostnader har styrelsen tidigare informerat om förestående stängning av grovsoprummet. Den 17/1 2020 kommer grovsoprummet stängas och nyttjas på annat sätt. Styrelsen har för avsikt att tillhandahålla containrar med jämna mellanrum över året. Övrig tid hänvisar man till Kretsloppcentralen i Älta industriområde. 

Väl mött //Styrelsen