Årsstämman framflyttad

Hej medlemmar i brf Snöstjärnan,

denna form av årsstämma som vi planerat till i år är förstås ny för oss alla. Den 15/12 beslutades på styrelsemötet att stämman helt genomförs med poströstning. Detta gör att en del pappersexercis behöver hanteras och bli rätt och riktigt. Vi ber därför om er förståelse i vårt beslut att skjuta upp årsstämman till den 24/2. 

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för brf Snöstjärnan