Rensning på stenplattor

Hej!

nästa vecka rensas ogräs på stenplattorna utanför portarna. Alla cyklar och övrigt måste därför tas till avsedd plats (cykelrum, in i lägenheterna osv). Cyklar som står kvar kommer att flyttas av trädgårdsmästarna/fastighetsskötare på styrelsens uppdrag. 
Med vänlig hälsning, Fia