Motionsdags!

Hej!

Till helgen-nästkommande vecka kommer det upp anslag i portarna gällande årsstämma och motioner. Den 17/1 2023 planerar vi årsstämma i Allianskyrkan som vanligt och det är dags att skicka in era motioner. 

Som vanligt skickas dessa till  - märk ditt mail "Motion årsstämma brf Snöstjärnan" eller dylikt. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 10/12 2022.

Tack!